Zoals de titel aangeeft, gaat dit stuk over religie, politiek en de aanstaande presidentsverkiezingen 2012. Historisch gezien is er in Amerika een scheiding tussen ‘kerk en staat’; wat betekent dat religie / spiritualiteit over het algemeen buiten de verkiezingen en het bestuur wordt gehouden. In Europa, waar de meeste kolonisten vandaan kwamen, beïnvloedde de macht van de kerk (katholiek, protestant) vaak het leven van mensen door middel van verschillende vorsten. Volgens de meeste kolonisten werd aangenomen dat dit een negatieve, vaak dodelijke invloed was (The Inquisition) en wilde daarom dat deze macht teniet werd gedaan in de Nieuwe Wereld.

In dit artikel bespreken we: het effect van ‘lagere zelf’-politiek; de invloed van de religie van het kapitalisme op de huidige verkiezingen; hoe geld in het algemeen het politieke proces leidt; moraliteit en politiek; en hoe angst en beloning wordt gebruikt in verkiezingscampagnes.

Lagere zelfpolitiek

In november zullen wij in Amerika onze president kiezen die de komende vier jaar zal dienen. Op dit moment in de race lijkt het erop dat Willard Mitt Romney (Republikein) Barack Obama (Democraat) de zittende zal uitdagen.

Momenteel zitten we midden in politieke advertenties, campagnefinancieringsevenementen, positionering door verschillende kandidaten en hun supporters door het prestatierecord van hun tegenstander aan te vallen. De meeste van deze aanvallen zijn gericht op vermeende mislukkingen van een tegenstander of eerdere afstemming op controversiële kwesties (abortus, homorechten). Het is een smerige (lagere zelf) politiek en zo is het nu al jaren. Vaak wijzen verkiezingsadvertenties op het falen of de vermeende verkeerde voorstelling van de tegenstander in hun advertenties. Vaak, op een niet erg verfijnde manier, dagen deze advertenties de geloofwaardigheid van hun tegenstander uit en bieden ze hun kijk op de onjuistheden van de tegenstander.

 

Mr. Romney wordt aangevallen vanwege zijn reputatie als zakenman bij het creëren van banen en voormalig gouverneur van de staat Massachusetts; Mr. Romney is een multi-miljonair en mensen die hun baan verloren door Romney-beslissingen worden getoond aan de kant van Obama. Ze spelen in op de angst van mensen en dringen erop aan om niet voor Romney te stemmen en dat hij zijn verslag over deze kwestie verkeerd voorstelt. Evenzo wijst het Romney-volk op het falen van president Obama om de economie en de staatsschuld om te keren. Opnieuw spelen voor de angst van de kiezer en lagere behoeften.

Religie van het kapitalisme

Tegenwoordig draait de politiek in Amerika vooral om geld; met zijn religie van het kapitalisme. Hier in het land van de vrije; vooral geldregels en sociale agenda’s komen meestal op de tweede plaats. Een manier om religie te definiëren is als een reeks overtuigingen gebaseerd op een hoger principe of godheid. In het geval van het kapitalisme is er een heel geloofssysteem dat bevordert dat voortdurende economische groei een zeer goede zaak is en deze groei wordt afgemeten aan hoeveel geld beschikbaar is (bruto nationaal product).

Ook is de mantra van Corporate America al decennia lang: hoeveel geld kunnen we verdienen en dit is de manier waarop succes wordt gemeten. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of een product door de jaren heen mensen ziek maakt, het milieu vervuilt of middelen steelt uit het buitenland. Waar het op neerkomt, is hoeveel geld er binnenkomt, dit zijn de criteria voor succes of mislukking. Mede daardoor worstelen we met kwesties als de opwarming van de aarde, obesitas en Amerika’s afhankelijkheid van geneesmiddelen voor de gezondheid.

Gelukkig begint deze bijzondere focus op winst te veranderen en nu kijken sommige bedrijven ook naar hun rol om een ​​goede buur te zijn.

Als je het de meeste Amerikanen vraagt, zullen ze zeggen dat de belangrijkste uitdaging voor de volgende president onze economie is en meer banen beschikbaar maakt. Ja, mensen moeten eten en een baan hebben om geld te verdienen is erg belangrijk; daarnaast is er zelden discussie over de kwaliteit van het leven van mensen en hoe betere mensen kunnen worden gemaakt die onze huidige maatschappelijke problemen zullen helpen oplossen.

In Washington DC is er een geweldig lobbysysteem waar betaalde lobbyisten van verschillende belangengroepen en grote bedrijven politici beïnvloeden om namens hen beslissingen te nemen. Onlangs werd in een nieuwsbericht opgemerkt dat de 3 grootste bijdragers aan politieke herverkiezingscampagnes de financiële industrie, de olie-industrie en de gezondheidsindustrie waren. Dit rapport ging verder met te zeggen: geen wonder dat veel recente politieke besluiten ten gunste van deze grote belangen zijn geschoven.